918 So. First St., San Jose CA 95110  Tel: 408 - 297-0545 / 297-5880 - Fax: 408 - 297-5220

AG00002_.gif (11310 bytes)

Knh Chao Quy V

       

Knh Chao Quy V

Tuan Bao Thang Mo xin gi li chao nong nhiet en tat ca quy ong hng, quy than chu quang cao, cac than hu va tat ca ban oc. Knh chuc tat ca quy v van s nh y va thanh cong ve moi mat.

Tuan Bao Thang Mo ngoai nhng an ban thng le moi tuan, t nay Thang Mo se gop mat tren he thong Internet e phuc vu quy v mot cach hu hieu hn, cho cac than chu quang cao cung nh quy ong hng ang can cac dch vu ve thong tin, thng mai, quang cao...

Tuan Bao Thang Mo a c quy ong hng ung ho t hn thap nien qua ve s hu hieu trong cac van e thng mai, van hoa, xa hoi v.v..nhat la trong van e quang cao, Thang Mo cung xin quy v tiep tuc ung ho Thang Mo tren Internet trong cac dch vu tren.  
Xin cam n va knh chao quy v.

 

* Home  -  * Quang Cao  -  * Rao Vat  * Sinh Hoat * Tin Tc * Van Nge 
 * Y Kien  -  * Lien Lac *Animation  -  * Spacecorner